Podmínky pro vstup do provozovny restaurace a ubytování od 1.11.2021

04.11.2021

Poskytovat ubytovací služby je možné všem:
-  očkovaným, od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
- negativním testem:
a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Před vstupem do restaurace (na zahrádku) musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T /očkování, negativní test, ochranná lhůta/

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 24 hod.

Od 1.11. bude všechny hosty starší 12 let kontrolovat provozovatel nebo jeho zaměstnanec.

zdroj: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

https://covid.gov.cz/situace/obchody-sluzby/ubytovani


Vytvořte si webové stránky zdarma!