Storno podmínky

10.10.2019

Storno podmínky, sankce /pokud není sjednáno jinak/:

60 dní a více: 0%

59 - 15 dní: 30%

15 méně jak dní: 90%

Vždy se snažíme najít řešení v náhradním termínu ubytování.

Storno z důvodu nákazy korona viru, po zaslání potvrzení o nemoci, vracíme poplatek za ubytování dle počtu nemocných osob.

Storno z důvodu uzavření provozovny na základě vládního nařízení, nabízíme náhradní termín pobytu, nebo dle platné legislativy ČR.

Vytvořte si webové stránky zdarma!