Covid, od 24.5.21 jsme zas plně v provozu, podmínky vládního nařízení.

21.05.2021

Od pondělí 24. května 2021 platí:

Zjednodušeně: 

Při začátku pobytu se nám musíte prokázat PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin, nebo potvrzením o prodělané nemoci, ne starší ne 90 dní. Ubytovat se můžete nejvýš na sedm dní. Pro prodloužení pobytu bude nutný opětovný test, bude možné využít i schválenou samotestovací sadu na místě. 

Naši podporu můžete očekávat...  Apartmány předáváme bezkontaktně. Nestihnete si udělat test, nebo budete mít delší pobyt? Při pobytu delším než 7 dní, Vám dáme samotestovací sadu zdarma.

Oficiální vyjádření:

Poskytovat ubytovací služby bude možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:

  • Podstoupili nejdéle 48 hodin před nástupem na ubytování buď PCR nebo antigenní test v odběrovém centru s negativním výsledkem. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.
  • Podstoupili kompletní očkování proti onemocnění covid-19 a mají o tom certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od poslední dávky muselo uplynout alespoň 14 dnů.
  • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 90 dnů.

Ubytovací služby mohou být kromě těchto osob poskytnuty také následujícím osobám:

  • Těm, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
  • Těm, kteří nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 24.5.2021.
  • Těm, kteří jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj...).

(zdroj: https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/ubytovani)

Vytvořte si webové stránky zdarma!